Düzce Masaj Salonu Esra Hanım

Düzce Masaj Salonu

Düzce Masaj Salonu İki gündür civardaki şehirlerden gelen kadınlarla beraber büyüyen isyan, yasa koyucuları endişeye sevk etmişti. Cato, meselenin çığırından çıkmasına izin verdikleri için kardeşlerini azarlamıştı. Adamların hakları, hanımlarına özgürlüğü tattırdıkları için “artık bastırılma ve ayaklar altında çiğnenme” tehlikesiyle karşı karşıya demişti. Oppian Yasası, hanımların aşırı davranışlarını yasaklayan geleneksel Roma kuralları yanında önemsizdir, diye devam ediyordu Cato.

Eğer Senato söz mevzusu kuralları yürürlükten kaldırırsa bu vaziyet, cinsiyetlerin eşitliği için çekince oluşturabilirdi. “Ehlileşmemiş bu canlıların denetim edilemez doğalarının ipleri gevşek tutulup, özgürlüklerine kendi başlarına sınır koymaları beklenirse… bu tam bir özgürlük olur; daha şu demek oluyor ki, onların arzuladığı özgürlük… Sizinle eşit oldukları andan itibaren sizin efendiniz olmaya başlarlar.” Cato’nun çağrısı ateşliydi ama buna karşın Oppian Yasası yürürlükten kaldırıldı. Bu, Roma’da kadın haklarının ufak bir başarısı olarak tarihe geçti. Senato, kadınların harcamaları üzerindeki engelleri kaldırdı fakat senatörler bunu, hanımların yine erkeklerin otoritesine doğal olarak kalacaklarını bilerek yapmıştı.

Düzce Masaj Salonu

Düzce Masaj Salonu Dahası, eğer kadınların altın takmasına veya pahalı elbiselerini mor renkte boyamalarına izin verilirse, özellikle din vasıtasıyla hanımların “denetim edilemez doğalarını” zapt etmek için Romalı adamların sarf edecekleri çabanın ardı arkası kesilmeyecekti. Oppian Yasası’nın yürürlükten kaldırılmasından hemen sonrasında Dionysos mezhebine karşı cadı avı başladı ve o denli sert olmayan başka dini önlemler alındı. Sözgelimi, İtaatkar Venüs Tapınağı zina meydana getiren kadınlara verilen para cezalarıyla inşa edildi ve sadakatsiz hanımlar için öğrenek abidesi olma amacı taşıyordu. Aynı amaçla, alt tabakadan hanımlara hitap eden “avamların iffeti” için de bir mabet inşa edilmişti. Ayrıca Venüs Verticordia’nın (Kalpleri Değiştiren) onuruna sadakati simgeleyen bir heykel dikilmişti.

Heykeli Venüs’ün onuruna adayan Sulpicia, şehrin en sadık kadını addediliyordu. Bu çabaların evli kadınların kocalarına sadık kalmalarında ne kadar etkili olduğunu bilmeye imkan yok. Büyük ihtimalle hanımlar yemin edip daha sonra neye meyillilerse onu yapıyorlardı. Her halükarda çoğu erkek durumdan hoşnut değildi. Abartıya kaçtığı için sözlerine büyük bir şüpheyle yaklaşılması gereken Juvenalis’e göre: Bazı hanımların İffet Tapınağı’nın yanından geçerken neden kaba yorumlarda bulunup ahlaksız davranışlar sergilediğini hiç merak ettiniz mi?