Düzce Mutlu Sonlu Masöz Bayanlar

Düzce Mutlu Sonlu Masöz

Anlattıkları ö ykü ler o zamanlar ona o denli yabancı gelirdi ki. Savaşlar, acılar, eziyetler, dehşet dolu vakalar, kılıçların ü zerine tü kü ren çocuklar… Bunlarla hiç mi hiç ilgisi yoktu Lesje’nın. O arkaik, o Düzce Mutlu Sonlu Masöz korkunç eski ü lke hiç burası benzer biçimde değildi. Gelgelelim Lesje şimdi bu sesleri yine duymak istiyor; kavgaları, çekişmeleri, ö fkeyi bile yemden yaşamak istiyor. Başlangıcında çiçeklerle dans etmek, onaylanmak, kutsanmak istiyor; kim tarafından olursa olsun, ö nemi yok.

Anasının hayır duasım istiyor; kendi annesinin bö yle bir şey yapacağını düşünemesebile. I˙şte aslolan mesele da bu. I˙nsanların kendi istediği gibi davranmadıklarım artık biliyor. O¨ yleyse ne yapmalı? İsteklerim, dileklerini mi değiştirmeli? On yaşlarındayken mü zeye gitmek isterdi, ama her zamanki gibi cumartesileri bir tek bir ninesiyle değil, ikisiyle birlikte. Biri onun sağ elini tutacaktı, ö bü rü sol elini. Lesje onların birbirleriyle hitabını beklemiyordu; ikisi de bunu yapmaktansa ö lmeyi yeğlediklerini sık sık  sö ylerlerdi.

Sadece,  beraber  yü rü meye  karşı  bir  kaide  yoktu.  U¨ çü  beraber  yü rü yeceklerdi, şişman ninesi ayak uydurabilsin diye mü zenin taş merdiveninden ağır ağır yukarı çıkacaklardı. Kendisi en ortada olacaktı. Sonra altın kubbenin altından içeri gireceklerdi. Dinozorlarla ilgili dü şlerinin tersine, bu aslına bakarsak pekâlâ da olabilecek bir şeydi. Lesje bunun hiçbir süre olamayacağım anlayınca, bu düşünü unutmuştu. Nate’e gelince, bu daha basit. Her ikisi için de Lesje’nın bü tü n istediği çok değil, biraz değişmeleri.

Düzce Mutlu Sonlu Masöz

Aynı molekü ller, değişik dü zenleme. Bü tü n istediği bir mucize olması. Çü nkü başka hiçbir ümit yok. Nate   Sebly Otel’in at nalı  biçimindeki barında oturmuş, fıçı birası içerek tv seyrediyor. Cuma gecesi olduğu için içerisi kalabalık, bir uğultudur gidiyor. Bu yü zden televizyonun sesini duymak zor. Şu son birkaç aydır Mountie’lerin yaptığı pislikler giderek daha çok duyulur oldu.

Kendilerini bağımsızlık yanlısı terö ristler diye tanıtmaya çalışıyorlar. Oraya buraya sert mektuplar gö ndermişler, bir çiftlik ambarını yakmışlar, postayı çalmışlar. Eski danışma mü dü rü nü n iki yanlı, CIA için çalışan bir casus olduğuna ilişkin sö ylentiler var. Başbakan bundan hiç haberi olmadığını, hem bunları bilmenin kendi gö revi olmadığını ileri sü rü yor. Yeni bir bilgelikle ele alınmayan eski bir haber bu. Nate hortlak gibi yü zlerin kaş çatmasını, kuşkucu suratların yılışık yılışık sırıtmasını seyrederek sigarasını tüttürüyor.